Sistem olarak düşünüldüğünde en fazla tercih edilen Epoksi zemin kaplama uygulamaları Selfleveling ve Tekstüre ( portakal kabuğu ) sistemleridir. Uygulamalar 1,5 mm ile 3 mm arasında efektif sonuç verir. Genel olarak sistem kalitesini üzerine uygulama yapılacak olan beton belirler. Data Center ve White space gibi alanlarda ondülasyonsuz minimum tamirat ile rehabilite edilebilecek betonlar uygulamayı kolaylaştırır ve dayanımı arttırır. Problemli betonlarda yapılan tamirat işlemlerinde ise epoksi harcı kullanılır. Kullanılacak malzeme sarfiyatı zemin durumuna ve faaliyet amacına göre farklılık gösterebilir.

Epoksi uygulama yapılacak olan kaplamanın kalitesini belirleyen en önemli işlemlerden bir diğeri ise yüzey hazırlığıdır. Kullanılacak olan ilk kat epoksi astar' ın zemine tutunması bu işlem sonucu gerçekleşir. Epoksi kaplamanın seyreltik asitlere, seyreltik ve konsantre alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarına, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, tatlı su ve deniz suyuna, mazot, benzin, alkol ve daha birçok solvente dayanıklı olmalısı beklenir. Ayrıca, kimyasal ve mekanik etkenler altında olmadan; Islak ortamda 50˚C, kuru ortamda 130˚C’ye kadar dayanımını koruması beklenir. Epoksi reçine ve polyamid / polyamin v.s gibi sistemler kimyasal kürlenmeli sistemlerdir. Polimerizasyonu tamamlanmış su bazlı akrilik polimerler ya da alkid sistemler gibi, hava oksidasyonu veya uçucu komponentlerin uçmasıyla kuruyan sistemler olmadığından reaksiyon süreleri çevresel şartlardan doğrudan etkilenirler. Düşük sıcaklıklar reaksiyon süresini uzatır ve malzemenin akıcılığını azaltır. Dolayısıyla epoksi de yayılma güçlüğü ve sarfiyat artışları gözlenir. Yüksek sıcaklıklar yayılma hızını arttırıp daha homojen görünüm sağlar fakat kimyasal reaksiyon daha hızlı gerçekleştiğinden tecrübeli bir uygulama gerektirir.

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA ÖNCESİ YÜZEY DURUMU VE HAZIRLIĞI

Epoksi zemin kaplama sitemlerinde uygulama kalitesini belirleyen en önemli husus beton kalitesi ve epoksi uygulama öncesi yüzey hazırlığıdır. Bu bakımdan uygun altyapı ve uygulama yapılacak zeminin ortam şartları çok önemlidir.

Yeni betonlarda dökülecek olan betonun perdahı mutlaka yapılmalıdır ancak yüzeyde hafif pürüz arzu edilir. Beton nem oranı en fazla % 5 olmalı ve en az 3 haftalık kürlenme süresini doldurmuş olmalıdır. Bu noktada beton kürlenme süresi boyunca rötre çatlaklarının önüne geçmek amacıyla düzenli beton ıslatma uygulanmalıdır. Epoksi zemin kaplama uygulaması yapılacak olan alanda betonun nem ve su izolasyonu mutlaka yapılmalıdır, aksi durumda osmotik geçiş olarak tanımlanan betonun içindeki nem epoksi zemin kaplamanın en zayıf olduğu noktadan kaplamada deformasyonlara ve yüzeyden kopmalara neden olur. Beton genleşmelerinden kaynaklı çatlamaları engellemek amacıyla mutlaka derz kesimi yapılmalı ve bu derzler epoksi zemin uygulama aşamasında epoksi reçine ile doldurulmalıdır. Bunun nedeni epoksi zemin kaplama uygulamaları beton üzerindeki ondülasyonları olduğu gibi gösterdiğinden istenilen kalite yakalanamayabilir. Epoksi zeminler mutlaka ondülasyonsuz beton yüzeye yapılmalıdır. Aksi takdirde epoksi zemin uygulaması sırasında ondülasyon olabildiğince yok edilmeye çalışılmalıdır. Epoksi zemin kaplama uygulamalarında epoksi astar, epoksi ara kat ve epoksi son kat uygulamalarında ortam sıcaklığına dikkat edilmelidir. Epoksi kaplama uygulamaları mutlaka uzman ekipler tarafından uygulanmalı ve tüm uygulama prosedürlerine uyulmalıdır. Bu prosedürler, epoksi zemin kaplamanın uzun ömürlü ve istenilen kalite, görsellik değerlerini karşılaması için hayati önemdedir.

Epoksi Kaplama
Epoksi Kaplama Nasıl Yapılır

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA NASIL YAPILIR

* Epoksi zemin kaplama uygulamaları kesinlikle uzman, profesyonel uygulama ekibi tarafından uygulanmalıdır.

* Epoksi zemin kaplama kimyasallara dayanımlı, eksiz, tek parça uygulanan dekoratif ve parlak, yüksek dayanımlı zemin kaplama sistemidir.

* Uygulama öncesi, uygulama kalitesini belirleyen en önemli etken yüzey hazırlığıdır. Gerekli penetrasyonun sağlanması doğru yüzey hazırlığı ile mümkündür.

* Epoksi zemin kaplama öncesi yüzey kuru ve nemsiz olmalıdır. Proje takvim sıkışıklığı veya başka nedenlerden dolayı acele ediliyorsa nemli yüzeylere uygun epoksi astar ve ürünler kullanılmalıdır. Bu tür zeminlere göre mutlaka önlem alınmalıdır.

* Epoksi kaplama öncesi ürünlerin A ve B komponent karışım süreleri dikkate alınmalı, fabrika teknik verileri izlenmelidir.

* Epoksi zemin kaplama uygulanacak zemine doğru sistem önerilmelidir.

Epoksi zemin kaplama birim fiyatları değişkendir. Metraj, uygulanacak sistem ve uygulanacak kalınlık birim fiyatları etkileyen en önemli değişkenlerdir.

* Epoksi zemin kaplama uygulamalarında ürünler A ve B olmak üzere iki bileşenden oluşur. Ekstrem durumlar hariç şantiye sahasında epoksi ürünlere hiçbir şekilde başka bir kimyasal eklenmemelidir.

Fabrika Zemin Döşeme
epoksi_zemin_kaplama.jpg

Bize Ulaşmak İçin

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No:9 Kurtköy-Pendik/İstanbul

Dijital Dünya Haritası
  • Epoksi Kaplama Instagram
  • Epoksi Kaplama Youtube
  • Epoksi Kaplama Linkedin
  • Epoksi Kaplama Twitter
  • Epoksi Kaplama Pinterest